Dralon Stoffer.


Dus-Grøn, Dess. 2140


(Dog ikke på elastikker)